+372 53 008 635 toetus@toetus.ee

Ohvriabi

Nõustamine ja tugi

Aitame teil end hästi tunda!

Ohvriabi

Ohvriabi on avalik teenus, mille kaudu võimaldatakse emotsionaalset, füüsilist või materiaalset kahju kannatanud inimestel saada psühholoogilist nõustamist.

Ohvriabiteenusele suunatakse Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötajate poolt kõikides Eesti maakondades.

Õigus ohvriabile on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise; füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Suunamise saamiseks psühholoogi vastuvõtule peab süütegu olema politseis registreeritud ning algatatud väärteo- või kriminaalmenetlus.

Ohvriabi saab iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi.

Nõustamise eesmärk on ohvri toetamine kannatusega toimetulekul ja emotsionaalse tasakaalu taastamisel.

Broneeri visiit

9 + 10 =

Individuaalne nõustamine

On suunatud iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemidega tegelemisele. Individuaalse nõustamise käigus tegeletakse ka kergemate psüühiliste häiretega nagu depressiivne meeleolu, ärevus, foobia.

Perenõustamine

Perenõustamine aitab ära tunda väljakujunenud käitumismustreid, analüüsida pere tugevusi ja toimetulekuviise,leida üles olemasolevad ressursid ja viia läbi muutusi paremaks suhtlemiseks ning koostoimimiseks.. 

Logopeediline nõustamine

Logopeedi konsultatsioonile on oodatud erinevas vanuses lapsed, kellel on raskusi suulise või kirjaliku kõne omandamisega. Samuti täiskasvanud, kellel on haiguse või trauma tõttu tekkinud kõnehäired.

Kriisinõustamine

On suunatud inimeste abistamiseks, kes on hiljuti läbi elanud traumeeriva sündmuse, mille tulemusel on inimene tundnud ennast ohustatuna ja tundnud, et tema võimuses pole olukorda mõjutada ja ta ei oma selle üle kontrolli.

Võta meiega ühendust!