+372 53 008 635 toetus@toetus.ee

Psühholoogilisel nõustamisel lähtub psühholoog kliendi/inimese vajadustest ning iga kohtumine on kliendi jaoks aeg iseendale turvalises keskkonnas. Nõustamisel saab klient/inimene ise otsustada, millest ta soovib rääkida ja millisele murele lahendust otsib. Nõustaja kuulab, on toeks ja suunajaks vestlusel, et leida koos kliendiga sobivaid sekkumisi ning leevendust probleemile. Kohtumistel kasutab psühholoog koostöös kliendiga vastavalt oma erialasele ettevalmistusele erinevaid metoodikaid: näiteks intervjuu(vestlus), küsimustikud, testid, loovharjutused/-tehnikad (joonistamine, metafoorkaardid, savitöö).

Psühholoogilisel nõustamisel on oluline usalduslik suhe nõustaja ja kliendi vahel ning psühholoog peab kinni konfidentsiaalsuse nõudest. Nõustamisele saab pöörduda üksi, paarina või pereliikmetega. Sobiva aja saab nõustajaga (psühholoog, logopeed) kokku leppida e-kirja või telefoni teel.