Testid

MTÜ TOETUS psühholoogidel on õigus järgmiste testide läbiviimiseks:

 

Isiksusetestid

A. Täiskasvanutele

– Catell 16 PF – võimaldab saada teavet 16 erineva isiksuse omaduse kohta

–  MMPI – psühhomeetriline test isiksusehäirete ja patoloogiliste seisundite    uurimiseks

– IK-15   veebipõhiselt täidetav  OÜ Tripod poolt  väljatöötatud  test isiksuse   struktuuri määramiseks

B. Õpilastele

  • HSPQ –isiksuseküsimustik 12-16 aastastele noortele
  • ÕP-IK veebipõhiselt täidetav  OÜ Tripod poolt  väljatöötatud  test isiksuse struktuuri määramiseks

 

Võimekuse testid

A .   Lastele ( 5-11 aastat)

  • K-ABC – laste võimekuse ja intelligentsustest

B. Õpilastele

  • VVS-N  – veebipõhiselt täidetav OÜ Tripod poolt  väljatöötatud  test ruumilise-, matemaatilise, verbaalse jt võimekuste hindamiseks
  • VVT- vaimse võimekuse test -9. klassi  õpilastele
  • BET- vaimse võimekuse test 9-12. Klassi õpilastele

C. Täiskasvanutele

  • VVS- veebipõhiselt täidetav OÜ Tripod poolt väljatöötatud  test ruumilise-,   matemaatilise, verbaalse jt võimekuste hindamiseks
  • RAWEN – mittestandardne progressiivne maatriks intelligentsuse mõõtmiseks

Karjääritestid

  • TASK ja ÕP-TASK – veebipõhiselt täidetav OÜ Tripod poolt  väljatöötatud  test kutsesobivuse määramiseks
  • Holland – erialavaliku test

 

              

Lisaks on võimalik täita lihtsamaid küsimustikke ja teste nii individuaalselt kui grupis:

Stressitaseme küsimustikud

Temperamendiküsimustik

Tähelepanu-,  mälu- ja mõtlemistaset  hindavad testid

 

Töös kasutame ka erinevaid  projektiivmetoodikad:

Joonistamine, värvimine, kujutluspildid jm

 

Nii individuaalselt kui grupis on võimalik läbi teha ja õppida erinevaid lõõgastusmeetodeid