Ohvriabi

Justiitsministeeriumi poolt on käivitunud koostööprojekt „Vägivallaohvrite nõustamine Harjumaal ja psühholoogilise nõustamisteenuse osutajate koolitusvajaduse kaardistamine“ , mille leping sai allkirjastatud 18. dets. 2014 kuni  dets. 2016. Nõustamisühinguga HeReK. Projekt eeldab head koostööd Harjumaa kohalike omavalitsustega ja annab võimaluse kahe järgneva aasta jooksul nõustada Harjumaa KOV-de poolt vastuvõtule suunatud perevägivallaohvriks sattunud inimesi. Projekt võimaldab ohvritele kahte tundi ministeeriumi poolt toetatud nõustamist ja kahte tundi KOV poolt rahaliselt toetatud nõustamist ühele kliendile.