Eetilised põhimõtted

Eetilised põhimõtted.

MTÜ Toetuse liikmed juhinduvad oma töös psühholoogide eetika koodeksist ja kliendisaladuse hoidmise põhimõtetest. Töötajatelt nõutakse erialast ettevalmistust, vajalik on regulaarne supervisioon ja pidev täiendkoolitus.